Trial VersionFersiwn prawf
StartDechrau
FinishGorffen
Stage 1Cyfnod 1
Stage 2Cyfnod 2
Stage 3Cyfnod 3
Stage 4Cyfnod 4
Stage 5Cyfnod 5
Pass the parcel
Pasio’r Parsel

Follow the journey of a parcel from buying to arriving at your home. You will learn about -

Dilynwch daith parsel o’r amser eich bod yn ei brynu hyd nes ei fod yn cyrraedd eich cartref. Byddwch yn dysgu am -

  • things to think about when having something you bought delivered.
  • what your rights are if the parcel doesn't arrive.
  • what you can do if you change your mind.
  • y pethau i’w hystyried wrth drefnu bod parsel yn cael ei anfon atoch.
  • eich hawliau os nad yw’r parsel yn cyrraedd.
  • beth y gallwch chi ei wneud os ydych chi’n newid eich meddwl.

The game should take around 15 minutes to complete if you look at all of the information.

If you're ready to start click below.

Bydd angen tua 15 munud i gwblhau’r gêm os ydych chi’n darllen yr holl wybodaeth.

Cliciwch yma os ydych chi’n barod i gychwyn.